Elke dag dat een medewerker verantwoord eerder aan de slag kan, scheelt een dag salaris

Een arbodienst denkt mee om medewerkers weer verantwoord, duurzaam en snel aan het

werk te krijgen als ze verzuimen. Ook heeft de arbodienst een adviserende rol binnen het

bedrijf op het gebied van gezondheid en werk bij uw medewerkers, tevens kan de arbodienst

ondersteuning bieden en advies geven bij bijvoorbeeld: arbeidsomstandigheden. Een arbodienst

is wettelijk verplicht om met 4 kerndeskundigen dit te bewerkstelligen.

Bedrijfsarts

Gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige

Gecertificeerde Arbeidshygiënist

Gecertificeerde Arbeids en organisatiekundige

Documenten

Download

Verzuimbegeleiding

Omschrijving

Download

Kerntaken

Omschrijving

Download

RI&E

Omschrijving

Download

Taakdelegatie

Omschrijving

Documenten

Download

Verzuimbegeleiding

Omschrijving

Download

Kerntaken

Omschrijving

Download

RI&E

Omschrijving

Download

Taakdelegatie

Omschrijving

Documenten

Download

Verzuimbegeleiding

Omschrijving

Download

Kerntaken

Omschrijving

Download

RI&E

Omschrijving

Download

Taakdelegatie

Omschrijving